CÔNG TY CỔ PHẦN GOLD GAME VIỆT NAM

Địa chỉ: 31 Nguyễn Quốc Trị, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ đầu tư cổ phần Mr.Tú: 0975 246 798